სამეთვალყურეო საბჭო

ჭან ძუნ  სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
ჭოუ ნინგ სამეთვალყურეო საბჭოს თანა-თავმჯდომარე
მი წაი ცი სამეთვალყურეო საბჭოს თანა-თავმჯდომარე

აუდიტის სამსახური

ზაზა რობაქიძე აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე
ივანე ჯანჯღავა შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

 

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.