სამეთვალყურეო საბჭო

ჭან ძუნ  სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
ჭოუ ნინგ სამეთვალყურეო საბჭოს თანა-თავმჯდომარე
მი წაი ცი სამეთვალყურეო საბჭოს თანა-თავმჯდომარე
ზაზა რობაქიძე 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
მია მი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი


აუდიტის სამსახური

ივანე
 ჯანჯღავა შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

 

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.