არქივი


 ხელშეკრულება ფიზიკური პირის საბანკო მომსახურების შესახებ

14.04.16-დან 25.08.16-მდე მოქმედი რედაქცია


01.06.17–დან 15.06.17–მდე მოქმედი რედაქცია


25.08.16–დან 01.06.17–მდე მოქმედი რედაქცია

01.02.18–დან 04.05.18–მდე მოქმედი რედაქცია


15.06.17–დან 01.02.18-მდე მოქმედი რედაქცია01.06.17–დან 15.06.17–მდე მოქმედი რედაქცია


01.06.17–მდე მოქმედი რედაქცია

 
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.