ქართულად
განმცხადებელი (დასახელება და იურიდიული სტატუსი) *
საიდენტიფიკაციო კოდი *
საქმიანობის სფერო  *
ფაქტიური მისამართი  *
საკონტაქტო პირი (სახელი, გვარი; თანამდებობა) *
საკონტაქტო ტელეფონი(ები) *
გაყიდვების საშუალო მოცულობა (თვეში, ლარში) *
ბარათის მფლობელის სახელი და გვარი (გთხოვთ შეავსოთ ლათინური ასოებით)  *
კომპანიის დასახელება ( გთხოვთ შეავსოთ ლათინური ასოებით) *
აირჩიეთ სასურველი სერვისცენტრი *
თქვენი კომპანიის მომსახურე ძირითადი ბანკი  
მოთხოვნილი ლიმიტის პირობები
ლიმიტის სასურველი მოცულობა *
ლიმიტის ვალუტა (100 000 ლარზე ნაკლები თანხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირებისა და ინდ.მეწარმეებისთვის)  *
მიზნობრიობა  *
ინფორმაცია დაკავშირებული კომპანიების შესახებ
ორგანიზაციის დასახელება *
კავშირის ტიპი *
კომპანიის ჯამური ვალდებულებები სხვა ბანკში
კომპანიის ჯამური სასესხო ვალდებულება  *
ვალდებულების ვალუტა *
საპროცენტო განაკვეთი  *
დამატებითი ინფორმაცია  
შეიყვანეთ სურათზე მოცემული სიმბოლოები *
 

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.