ვადიანი ანაბარი


გახსენით ვადიანი ანაბარი თქვენთვის სასურველი თანხითა და ვადით ბაზისბანკში და  მიიღეთ  მაღალი საპროცენტო სარგებელი!

ვადიანი ანაბრის პირობები

ანგარიშის გახსნა და ოპერაციების წარმოება  უფასოა;
 
ანაბრის გასახსნელად მინიმალური თანხაა 100 ლარი / 100 აშშ დოლარი / 100 ევრო;
სარგებლის გატანა შესაძლებელია ყოველი თვის ბოლოს ან ანაბრისვადის დასრულების შემდეგ;
ანაბარზე თანხის დამატება არ შეიძლება; 
მეანაბრეს შეუძლია ისარგებლოს სესხით, რომლის საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს ანაბრის წლიურ სარგებელს დამატებული 4%; 
ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ევროში გახსნილ ანაბარზე განთავსებულ თანხას ერიცხება წლიური 0.3%, აშშ დოლარში1%, ლარში 1.5%; 

ანაბრის საპროცენტო სარგებელი

თვეებში

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

3-5

6.50%

2.25%

0.50%

6-8

8.50%

2.50%

0.75%

9-11

9.00%

3.00%

1.00%

12-14

9.50%

3.50%

1.25%

15-17

9.50%

3.50%

1.25%

18-20

9.60%

3.75%

1.50%

21

9.70%

4.00%

2.00%

22

9.70%

4.00%

2.00%

23

9.70%

4.00%

2.00%

24

9.75%

4.00%

2.00%ეფექტური საპროცენტო სარგებელი

თვეებში

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

3-5

6.62%

2.26%

0.50%

6-8

8.62%

2.51%

0.75%

9-11

9.03%

3.00%

1.00%

12-14

9.43%

3.49%

1.25%

15-17

9.32%

3.48%

1.25%

18-20

9.31%

3.70%

1.49%

21

9.37%

3.94%

1.99%

22

9.34%

3.94%

1.98%

23

9.30%

3.93%

1.98%

24

9.32%

3.92%

1.98%

 
გთხოვთ გაითვალისწინოთ:
სარგებლის ყოველთვიური გატანისას საპროცენტო განაკვეთს აკლდება 0.5 %.
 
 

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.