საერთაშორისო გარანტიები

საბანკო გარანტია  არის ქაღალდზე ან ელექტრონულ მატარებელზე ასახული ბანკის ვალდებულება საგარანტიო თანხის ფარგლებში თანხის გადახდის შესახებ, საბანკო გარანტიის პირობების შესაბამისად.

ბაზისბანკის გასცემს შემდეგი სახის  გარანტიებს: გადახდის, საავანსო, სატენდერო,ხელშეკრულების და სხვა.

ტარიფებთან დაკავშირებით გთხოვთ, დაუკავშირდით დოკუმენტური ოპერაციების ჯგუფს:
tradefinance@basisbank.com.ge

საერთაშორისო გარანტიები

 

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.