ვალუტა - CNY
194.02 184.03
174.01 164.01
154.02 124.01
114.01 104
84.01 54.01
44.01 34.01
24.01 14.01
294.01 284.01
274.01 264
254 224
214.01

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.