ვალუტა - CNY
284.19 274.17
244.16 234.19
224.18 214.19
204.2 174.19
164.19 154.19
144.2 134.19
104.16 94.14
84.12 64.11
34.12 314.1
304.1
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.