ვალუტა - CNY
64.22 54.19
44.2 34.21
24.23 294.23
284.24 274.22
264.23 254.23
224.24 214.23
204.23 194.24
184.24 154.22
144.21 134.23
124.23 114.24
84.24 74.23
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.