ვალუტა - EUR
73.02 63.03
53.06 43.05
33.04 303.05
293.01 273.03
263.03 223.03
213.06 203.04
193.03 163.03
153.05 143.05
133.06 123.08

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.