ვალუტა - EUR
73.43 63.41
33.48 23.55
13.6 313.64
303.62 283.62
273.82 263.74
253.74 243.46
233.42 203.41
193.5 183.4
173.37 163.34
133.31 123.26
113.23 103.19
93.14
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.