ვალუტა - EUR
283.19 273.19
243.2 233.2
223.21 213.19
203.2 173.22
163.21 153.22
143.22 133.22
103.21 93.2
83.22 63.19
33.21 313.21
303.2
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.