ვალუტა - EUR
63.29 53.27
43.28 33.27
23.27 293.28
283.28 273.27
263.28 253.29
223.3 213.3
203.29 193.29
183.28 153.26
143.26 133.26
123.27 113.27
83.28 73.28
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.