ვალუტა - EUR
263.23 253.18
243.14 213.14
203.12 193.1
183.09 173.09
143.09 133.09
123.09 113.09
103.08 73.08
63.1 53.11
43.11 33.11
313.12 303.12
293.12 283.11

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.