ვალუტა - EUR
აგვისტო3.17 ივლისი3.22
ივნისი3.14 მაისი3.07
აპრილი3.03 მარტი3.04
თებერვალი3.01 იანვარი3.04
დეკემბერი3.04 ნოემბერი3.07
ოქტომბერი3.06 სექტემბერი3.05

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.