ვალუტა - GBP
243.79 233.77
223.77 213.74
203.76 173.76
163.75 153.75
143.76 133.79
103.77 93.77
83.78 63.75
33.77 313.76
303.75 273.72
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.