ვალუტა - GBP
73.9 63.88
33.96 24.01
14.06 314.07
304.03 284.03
274.17 264.12
254.06 243.75
233.76 203.64
193.81 183.73
173.71 163.77
133.76 123.72
113.71 103.66
93.61
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.