ვალუტა - USD
62.96 52.96
42.96 32.97
22.97 292.97
282.98 272.97
262.98 252.97
222.98 212.98
202.97 192.97
182.97 152.96
142.96 132.96
122.96 112.96
82.96 72.96
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.