ვალუტა - USD
182.97 172.97
162.97 152.97
112.97 102.96
92.97 82.97
72.97 42.97
32.98 22.98
12.98 302.96
272.98 262.97
252.97 242.97
232.98 202.97
192.97
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.