ვალუტა - USD
72.67 62.67
52.68 42.69
32.67 302.69
292.66 272.67
262.66 222.66
212.67 202.66
192.67 162.68
152.7 142.72
132.72 122.71

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.