ვალუტა - USD
73.17 63.16
33.18 23.24
13.28 313.28
303.29 283.29
273.48 263.46
253.45 243.24
233.19 203.16
193.18 183.08
173.01 162.99
132.95 122.88
112.85 102.8
92.77
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.