ანაბარი „ყულაბა“
გახსენი ანაბარი დისტანციურად, დააგროვე ავტომატურად! 

ექსკლუზიურად ბაზისბანკისგან, ანაბარი „ყულაბა“ გაძლევთ შესაძლებლობას მარტივი გზით დააგროვოთ თანხა და მიიღოთ ყველაზე მაღალი სარგებელი თქვენს ანაბარზე. 

ანაბარი შესაძლებელია გახსნათ ლარში, აშშ დოლარში, ევროში.  3 თვის ვადით, ავტომატურად მომდევნო სამთვიანი ვადით გაგრძელებით. 
ანაბარზე შენატანების მოცულობა და პერიოდი შეუზღუდავია.  

დააგროვეთ ჩვენთან! ყოველ მომდევნო პერიოდზე კიდევ უფრო მაღალი სარგებელია თქვენთვის!

ანაბრის საპროცენტო სარგებელი

თვეები

GEL

USD

EUR

3

7.75%

2.25%

0.45%ეფექტური საპროცენტო სარგებელი

თვეები

GEL

USD

EUR

3

8.1%

2.3%

0.46%


მინიმალური ნაშთი, ანაბარზე სარგებლის დარიცხვისთვის შეადგენს 10 ერთეულს. საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა და 3 თვიანი ვადის ათვლა  იწყება მინიმალური ნაშთის განთავსებიდან მომდევნო დღეს. (ავტომატურად ანაბრის ვადა გრძელდება ანაბრის დახურვამდე).
ყულაბის გასააქტიურებლად აუცილებელია მასზე დაყენებული იყოს დაგროვების სქემა.

ანაბრის გახსნა შესაძლებელია დისტანციურად ან ბაზისბანკის ნებისმიერი სერვისცენტრიდან.

გახსენით ანაბარი „ყულაბა“  დააგროვეთ მომავლისთვის!

2018 წლის 1 იანვრიდან, დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ კანონის თანახმად, ყველა ფიზიკური პირის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 5,000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებ-გვერდზე: www.diagency.ge
 

Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.