ბაზისბანკის და Visa - ორმაგი შეთავაზება! გადაიხადე  მინიმუმ 10 ლარი 10 ჯერ  და დაიბრუნე 10 ლარი ქეშბექის სახით.

გადაიხადე ყველაზე მეტჯერ და გაატარე შაბათ - კვირა საქართველოს სამთო - სათხილამურო კურორტზე.  

აქციის პირობა:

ქეშბექი - გადაიხადე კვირაში მინმუმ 10 ლარი 10ჯერ და დაიბრუნე 10 ლარი ქეშბექის სახით.

გადახდაში იგულისხმება:

-        უნაღდო ოპერაციები, რომლებიც ხორციელდება პოს - ტერმინალების მეშვეობით არანაკლებ 10 ლარის თანხაზე

-        უნაღდო ოპერაციები, რომლებიც ხორციელდება ერთი და იმავე კალენდარული დღის განმავლობაში, ერთი პოს - ტერმინალით, ითვლება 3 ოპერაციის ოდენობით.

-        ინტერნეტ შესყიდვები

შეზღუდვა

-         აზარტული თამაშები

-         კომუნალური გადახდები

-         ოპერაციების ჩატარება ნაღდი ფულადი საშუალებების მოხსნის მიზნით

-         უნაღდო ოპერაციების ჩატარება ფულადი საშუალებების გადარიცხვის მიზნით ბარათიდან ბარათზე

-         შიდა ოპერაციები საკუთარ ბარათებზე სსბაზისბანკი“-   ინტერნეტ - ბანკის სისტემებში

აქციის პერიოდი: 16 დეკემბრიდან - 19 იანვრამდე (5 კვირა)

სარეკლამო აქციაში მონაწილების მიღების უფლების მქონე პირები:

-   სრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქეები (18 წელი), რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოს ტერიტორიაზე და რომლებიც ფლობენ ბაზისბანკის მიერ გაცემულ VISA -  აქტიურ ბარათს.

-   ქმედუნარიანი ფიზიკური პირები

ქეშბექის პრინციპი:

10 ტრანზაქციის შესრულებიდან, მომდევნო სამუშაო დღეს ბრუნდება თანხა - 10 ლარი ანგარიშზე. ახალი კვირის დასაწყისში წინა კვირის შედეგები ანულირდება.

მთავარი პრიზი:

აქციის პერიოდში, ყოველ ორშაბათს გამოვლინდება 1 გამარჯვებული, რომელსაც გადაეცემა საგზური 2 ადამიანზე სამტო-სათხილამურო კურორტზე.

გამარჯვებულები გამოვლინდებიან კვირაში შესრულებული ტრანზაქციების (მინიმუმ 10 ლარიანი) რაოდენობის მიხედვით.

თუ 2 ან მეტი მონაწილე დააგროვებს იდენტური რაოდენობის ტრანზაქციებს, უპირატესობა მიენიჭება იმ მონაწილეს, რომელსაც უფრო მეტი მოცულობის თანხა ექნება გადახდილი.

ვიზას გათამაშება, მე-5 კვირა,  13-19 იანვარი

TOP 10

ტრანზაქციების რაოდენობა

1

16

2

13

3

13

4

11

5

10

6

10

7

10

8

10

9

9

10

9


 
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.