ვადიანი ანაბარი


გახსენით ვადიანი ანაბარი თქვენთვის სასურველი თანხითა და ვადით ბაზისბანკში და  მიიღეთ  მაღალი საპროცენტო სარგებელი!

ვადიანი ანაბრის პირობები

ანგარიშის გახსნა და ოპერაციების წარმოება  უფასოა;
 
ანაბრის გასახსნელად მინიმალური თანხაა 100 ლარი / 100 აშშ დოლარი / 100 ევრო;
სარგებლის გატანა შესაძლებელია ყოველი თვის ბოლოს ან ანაბრისვადის დასრულების შემდეგ;
ანაბარზე თანხის დამატება არ შეიძლება; 
მეანაბრეს შეუძლია ისარგებლოს სესხით, რომლის საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს ანაბრის წლიურ სარგებელს დამატებული 4%; 
ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში ევროში გახსნილ ანაბარზე განთავსებულ თანხას ერიცხება წლიური 0.3%, აშშ დოლარში1%, ლარში 1.5%; 

ანაბრის საპროცენტო სარგებელი

    

დღეებში

თვეებში

GEL

USD

EUR

90-209

3-6

10.50

1.30%

0.50%

210-269

7-8

10.80

1.70%

0.75%

270-359

9-11

10.80

2.20%

1.00%

360-449

12-14

11.00

2.80%

1.25%

450-539

15-17

11.10

2.85%

1.25%

540-629

18-20

11.20

3.00%

1.50%

630-659

21

11.20

3.20%

2.00%

660-689

22

11.30

3.20%

2.00%

690-729

23

11.30

3.20%

2.00%

730

24

11.50

3.40%

2.00%ეფექტური საპროცენტო სარგებელი
 

დღეებში

თვეებში

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

90-209

3-6

10.81

1.31%

0.50%

210-269

7-8

11.03

1.71%

0.75%

270-359

9-11

10.88

2.21%

1.00%

360-449

12-14

10.93

2.80%

1.25%

450-539

15-17

10.88

2.84%

1.25%

540-629

18-20

10.82

2.98%

1.49%

630-659

21

10.78

3.16%

1.99%

660-689

22

10.82

3.16%

1.98%

690-729

23

10.78

3.15%

1.98%

730

24

10.90

3.34%

1.98%


გთხოვთ გაითვალისწინოთ:
სარგებლის ყოველთვიური გატანისას საპროცენტო განაკვეთს აკლდება 0.5 %.
 
 
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.