დოკუმენტური ინკასო
დოკუმენტური ინკასო წარმოადგენს ექსპორტიორის მიერ ბანკისათვის მიცემულ განკარგულებას მოახდინოს იმპორტიორისგან გარკვეული თანხის ინკასირება კომერციული დოკუმენტების სანაცვლოდ. დოკუმენტური აკრედიტივისგან განსხვავებით, ინკასოს შემთხვევაში, ბანკი თანახმაა შეასრულოს გამყიდველის საინკასო დავალების ინსტრუქციები, მაგრამ თავის თავზე არ იღებს გადახდის ვალდებულებას.
ტარიფებთან დაკავშირებით გთხოვთ, დაუკავშირდით დოკუმენტური ოპერაციების ჯგუფს:
tradefinance@basisbank.com.ge

 
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.