დოკუმენტური აკრედიტივი

თქვენი ბიზნესის დაცვის ერთ–ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალებაა დოკუმენტური აკრედიტივი. აკრედიტივი არის იმპორტიორის დავალებით ბანკის მიერ გაცემული წერილობით აღიარებული ვალდებულება გადაუხადოს ექსპორტიორს საქონლის ან მომსახურების ღირებულება გარკვეულ ვადაში. ამასთან, გადახდა შედგება იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი წარმოადგენს აკრედიტივით მოთხოვნილი საბუთების სრულ ნუსხას აკრედიტივით განსაზღვრულ ვადასა და ფორმაში.
 
ტარიფებთან დაკავშირებით გთხოვთ, დაუკავშირდით დოკუმენტური ოპერაციების ჯგუფს:
tradefinance@basisbank.com.ge

დოკუმენტური აკრედიტივი

 
 
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.