ვალუტა - USD
93.06 83.06
73.05 63.05
33.05 23.06
13.06 303.06
293.06 263.06
253.06 243.05
233.04 223.04
193.04 183.04
173.06 163.06
153.04 123.04
113.04 103.06
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.