01.05.2006
ანაბრების განახლებული საპროცენტო განაკვეთები
2006 წლის 1 მაისიდან განახლდა და დაიხვეწა ბაზისბანკის ანაბრების საპროცენტო განაკვეთები და ვადები. ამიერიდან მოსახლეობას მიეცა საშუალება 3 წლის ვადით შეიტანოს სახსრები ბანკში, რომელსაც დაერიცხება გაცილებით მაღალი საპროცენტო განაკვეთი.


 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.