სასარგებლო ანაბარი
გახსენით ანაბარი თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი თანხითა, მიიღეთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი და ისარგებლეთ თქვენი დანაზოგით ნებისმიერ დროს!
აქცია სასარგებლო ანაბრებზე ლარში ფიზიკური პირებისთვის!
ანაბრის წლიური საპროცენტო განაკვეთი აქციის პირობებში:

GEL

USD

EUR

7.25%

1.60%

0.4%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი:

GEL

USD

EUR

7.51%

1.62%

0.4%


 სასარგებლო ანაბრის პირობები:
  • ანაბარზე თანხის შეტანა და გამოტანა შეუზღუდავია
  • ანგარიშის გახსნა უფასოა;
  • მინიმალური ნაშთი ანაბარზე სარგებლის დარიცხვისთვის უნდა შეადგენდეს 100 ლარს / 100 აშშ დოლარს / 100 ევროს;  

  •  შემდგომი მინიმალური შენატანი ასევე შეუზღუდავია;

  • ანაბარზე შესაძლებელია ოპერაციების განხორციელება დისტანციური ბანკინგით (ინტერნეტბანკინგი, ტელებანკინგი); 
  • ანაბრის ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტიდან მიმდინარე კვარტლის ბოლომდე ავტომატური გაგრძელებით, გაგრძელების თარიღისთვის ბანკში ანალოგიური და სტანდარტული პროდუქტისთვის მოქმედი პირობებით.


გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:

თუ ანაბრიდან თვის განმავლობაში თანხის გატანა მოხდა ორჯერ ან მეტჯერ, ანაბრის ხელშეკრულება დარღვეულად ითვლება და მას დაერიცხება წლიური სარგებელი 2%–ლარში; ეფექტური: 2,02% 1,%–აშშ დოლარში, ეფექტური: 1%; 0,30 ევროში, ეფექტური: 0,30%

ანაბრიდან თანხის გადარიცხვის, ან ჩარიცხული თანხის გატანის შემთხვევაში მოქმედებს მიმდინარე ანგარიშის ტარიფები. 

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge


 
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.