სამომხმარებლო სესხი

             შეავსე განაცხადი

სესხი, რომელიც გაიცემა სამომხმარებლო მიზნებისთვის, სამოგზაუროდ, სწავლის დასაფინანსებლად, ავეჯისა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესაძენადსამომხმარებლო სესხი უზრუნველყოფის გარეშე თქვენი სურვილების ასასრულებლად! 

სესხის ვადა: 6 დან - 48 თვემდე

სესხის ვალუტა: ლარი

მაქსიმალური თანხა: 50 000 ლარი

წლიური საპრცენტო განაკვეთი*:

ვადა

ნომინალური

ეფექტური

6 თვე

10.5% დან

15.9%

12 თვე

11.5% დან

17.12%

24 თვე

12.4% დან

17.1%

36 თვე

15.5% დან

19.62%

48 თვე

16.1% დან

19.74%

სამომხმარებლო სესხი უზრუნველყოფით                                                  
სესხის ვადა: 120 თვემდე 
სესხის ვალუტა: ლარი 
მაქსიმალური თანხა: 100 000 აშშ დოლარის ექვივალენტი 
ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი: 14.5%-დან 
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 16.44%-დან

* (200 000 ლარზე ნაკლები სესხის/საბანკო კრედიტის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, იმ გამონაკლისის გარდა თუ სესხის/საბანკო კრედიტის გაცემა ხორციელდება საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირზე / საქართველოში არარეგისტრირებულ იურიდიულ პირზე)

ვის შეუძლია სამომხმარებლო სესხით სარგებლობა

სამომხმარებლო სესხით სარგებლობა შეუძლია ფიზიკურ პირს, რომელსაც გააჩნია სტაბილური და დადასტურებული შემოსავალი მინიმუმ 300 ლარი.

  • შრომის ანაზღაურების სახით;
  • საიჯარო გადასახადის სახით;
  • დივიდენდის სახით.

მსესხებლის საერთო სამუშაო სტაჟი არ უნდა იყოს 6 თვეზე ნაკლები

საჭირო საბუთები:

განაცხადი სესხის მიღებაზე;

შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტები.


 
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.