Lady Card - საკრედიტო ბარათი წარმატებული ქალბატონებისთვის!
 
მხოლოდ თქვენთვის, ქალბატონებო!
 
Lady Card  არის საკრედიტო ბარათი, სპეციალურად თქვენზე მორგებული, საუკეთესო საკრედიტო პირობებით.
 
ჩვენ ვიცით რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი:
 

     უპრეცედენტო საშეღავათო პერიოდი - 60 დღე 0%-ად

     მაღალი საკრედიტო ლიმიტი

     წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 0,86%-დან.  პროცენტი მხოლოდ თქვენს მიერ რეალურად გამოყენებულ თანხას ერიცხება და არა მთლიან საკრედიტო ლიმიტს.

     ბარათის ლამაზი, მოდური, ორიგინალური დიზაინი

     სასურველი დიზაინის არჩევის საშუალება

Lady Card -ის მფლობელი ისარგებლებს ფასდაკლებებით სხვადასხვა სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში.

ბაზისბანკის პარტნიორები არიან ლიდერი ორგანიზაციები საკუთარ სფეროში, თქვენ იმსახურებთ საუკეთესოს! 

Lady Card  რადიკალურად განსხვავდება ყველა სხვა სასესხო პროდუქტისაგან, ძირითადად შესყიდვითი ოპერაციებისთვისაა განკუთვნილი და ამ შემთხვევაში თქვენ არანაირ საკომისიოს არ იხდით, თუმცა საჭიროებისას თანხის განაღდება შესაძლებელია ბანკომატის საშუალებითაც.

ერთადერთი რაც თქვენ გევალებათ (იმ შემთხვევაში, თუ ლიმიტი მთლიანად ან ნაწილობრივ არის ათვისებული), თქვენსავე ანგარიშზე გახარჯული თანხის 10%–ის ყოველთვიურად შემოტანა ან ჩარიცხვაა, ამ თანხით თქვენი კრედიტის ნაწილი დაიფარება, მაგრამ შემოტანილი თანხა შეგიძლიათ კვლავ გამოიყენოთ.

და კიდევ ერთი იდეა მამაკაცებს:

ბაზისბანკი გთავაზობთ გაუკეთოთ თქვენს საყვარელს ქალბატონს საჩუქარი Lady Card-ის სახით. მერწმუნეთ, ეს საჩუქარი ნებისმიერ ქალბატონს ძალიან გაახარებს.


სასიამოვნო სიახლე!

ძვირფასო მომხმარებლებო!

ბაზისბანკი გაძლევთ უნიკალურ შესაძლებლობას გახდეთ Lady Card-ის კლუბის წევრი და მიიღოთ ექსკლუზიურად თქვენთვის განკუთვნილი სასიამოვნო სიურპრიზები!

როგორ გახდეთ კლუბის წევრი და შეინარჩუნოთ ეს სტატუსი?
ლედი ქარდის კლუბის წევრობისთვის საჭიროა 2 თვის განმავლობაში ტრანზაქციათა რაოდენობა იყოს მინიმუმ თვეში 10 (მინიმალური ტრანზაქციის თანხა– 10 ლარი), ხოლო სხვა პერიოდში შეინარჩუნოთ ეს აქტიურობა!

ქალბატონებო! ვისაც ჯერ კიდევ არ გაქვთ Lady Card, იჩქარეთ!

ბარათის აღებით თქვენი ყოველთვიური გეგმა (10 ტრანზაქცია), ავტომატურად ბარათზეა!
ტრანზაქციები, რომლებიც ქულების დაგროვებაში დაგეხმარებათ
ყიდვითი–უნაღდო
ყიდვითი-ინტერნეტით

ლედი ქარდი ზრუნავს თქვენზე!


Lady Card-ის მომსახურების ტარიფები 

საკომისიოს სახე

ოდენობა

საბარათე ანგარიშის ვალუტა

ლარი

საკრედიტო ლიმიტი

ინდივიდუალური

მაქსიმალური საშეღავათო პერიოდი (უპროცენტო კრედიტით სარგებლობა)

60 კალენდარული დღე

კრედიტის წლიური სარგებელი (საპროცენტო განაკვეთი)

გამოყენებული კრედიტის 0,86%–დან წელიწადში

კრედიტის აღრიცხვის საკომისიო

თვის ბოლოს დაფიქსირებული უარყოფითი ნაშთის 1,5% შენიშვნა: პროცენტის დარიცხვა ხდება საანგარიშო დღის ბოლოს ანგარიშზე დაფიქსირებული ნაშთის მიხედვით.

საკუთარი სახსრების განაღდები საკომისიო

ბაზისბანკის ბანკომატში 0%, ბაზისბანკის განყოფილებაში 0%, აგენტი ბანკის ბანკომატში 0.5% მინიმუმ 0.5 ლარი*, სხვა ბანკის ბანკომატში 2% მინ. 7.5 ლარი, სხვა ბანკის განყოფილებაში 2% მინლარი

ყიდვითი (უნაღდო) ოპერაციების საკომისიო

0%

ბარათზე ჩარიცხვის საკომისიო

ადგილობრივი მერჩანტებიდან 0,5%
საერთაშორისო მერჩანტებიდან 1%


კრედიტის განაღდების/

4,5% (მინიმუმ 10 ლარი)

ანგარიშიდან საკრედიტო ლიმიტის გადარიცხვის საკომისიოგადარიცხვის საკომისიოს + თანხის განაღდების (საკრედიტო ლიმიტის ათვისების) საკომისიო 4.5%, მინ 10 ლარი

არასანქცირებული კრედიტით სარგებლობის საკომისიო

გადახარჯული თანხის 32%

შენიშვნა: პროცენტის დარიცხვა წარმოებს ყოველდღიურად, არასანქცირებული კრედიტის წარმოშობის თარიღიდან ფაქტიური გადახდის დღემდე.

შეცდომით ჩარიცხული თანხით სარგებლობის ჯარიმა

გამოყენებული თანხის 0.05%-ი ყოველ დღეზე.

შენიშვნა: ჯარიმა დაირიცხება იმ შემთხვევაში თუ კლიენტი, თანხის შეცდომით ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაციის მიღებიდან 3 დღის ვადაში არ დააბრუნებს თანხას

საკრედიტო ლიმიტის ზრდა

5%-დან

საკომისიო ლიმიტის აღდგენა

30 ლარი

ლიმიტის ვადა

2 წელი

ბარათის დამზადება

უფასო

წლიური მომსახურება

20 ლარი 

დამატებითი ბარათის დამზადება 25 ლარი
ბარათის სასწრაფო დამზადება +50 ლარი 
დაზიანებული ბარათის გამოცვლა 20 ლარი 

მოქმედების ვადა

წელი

ნაღდი თანხის გამოტანის ლიმიტი

1500 USD

უნაღდო ოპერაციების დღიური ლიმიტი 7000 USD

ადგილობრივ სტოპ სიაში შეტანა

ლარი 

საერთაშორისო სტოპ სიაში შეტანა (ორი კვირით, ერთ რეგიონში)

100 ლარი 

ამონაწერი საბარათე ანგარიშიდან

უფასო

ტრანზაქციის გაპროტესტების საფასური

25 ლარი

დაკარგული ბარათის გამოცვლა ახალი ბარათით

20 ლარი 

პირგასამტეხლო “ბარათის” სარგებლობის წესების დარღვევისათვის:

•               თუ კლიენტს არ შემოაქვს მინიმალური შემონატანი ბარათი იბლოკება პირველივე დღეს. ამავე დღეს ერიცხება ჯარიმა ათვისებული თანხის 2%.

•               თუ კლიენტი გადააცალებს მეორე გადახდის თარიღს, მას დაერიცხება ჯარიმა 4% (ათვისებული თანხის). 

•               მესამე  გადაცილების შემთხვევაში კლიენტს ერიცხება ჯარიმა 6% (ათვისებული თანხის).
 

თანხის კონვერტაციის პირობები – „იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშსწორება განხორციელდა საბარათე ანგარიშის ვალუტ(ებ)ისაგან განსხვავებულ ვალუტაში, მაშინ მოხდება თანხის დაკონვერტირება საბარათე ანგარიშის ძირითად ვალუტაში და საბარათე ანგარიშიდან მისი ჩამოჭრა. კონვერტაცია ხორციელდება საბარათე ანგარიშზე ტრანზაქციის ასახვის დღეს ბანკის მიერ დაწესებული კურსით, ამასთან საქართველოს ფარგლებს გარეთ შესრულებული ტრანზაქციებისათვის კონვერტაციის კურსი ბანკის მიერ დგინდება “VISA/ვიზას” მიერ დაწესებულ კურსიდან გამომდინარე. თუ საერთაშორისო ოპერაციისას ანგარიშსწორება განხორციელდა საბარათე ანგარიშის დამატებით ვალუტა(ებ)ში, თანხას დაემატება “VISA/ვიზას” მიერ დაწესებული საერთაშორისო ოპერაციების საკომისიო. საბარათე ანგარიშზე სხვადასხვა ვალუტაში შესაძლო წარმოქმნილი არასანქცირებული დავალიანება ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს გადაიფარება ვალუტების პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით“

 
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.