Basisbank
 24/7
+995 322 922 922
*9292

Mastercard Platinum 

იყავი გამორჩეული - ისარგებლე განსაკუთრებული პრივილეგიებით


Mastercard Platinum  პრემიუმ კლასის ბარათია, რომელიც ხაზს უსვამს მისი მფლობელის სტატუსს. 

ბარათის მომხმარებლები სარგებლობენ განსაკუთრებული პრივილეგიებით:

  • განაღდების მაღალი ლიმიტი როგორც ბანკომატებში, ასევე ბანკის ფილიალებში
  • უპირატესობები Mastercard Platinum-ის პარტნიორ მერჩანტებთან მსოფლიოს მასშტაბით
  • შესყიდვითი ოპერაციები პინის გარეშე, უკონტაქტოდ
  • Lounge Key–ს პროგრამით
  • სამოგზაურო და ბარათზე არალეგალური ოპერაციის დაზღვევით

სპეციალურად Mastercard Platinum-ის მომხმარებლისთვის შექმნილია პროგრამა - Lounge Key, რომელიც წარმოადგენს გასაღებს მსოფლიოს ასობით აეროპორტის დახურულ ლაუნჯში. აღნიშნულ სივრცეში ყველაფერია იმისათვის, რომ სტუმარმა თავი იგრძნოს მაქსიმალურად კომფორტულად და გამორჩეულად. ლაუნჯებზე ინფორმაციამათი ჩამონათვალიადგილმდებარეობასამუშაო საათები და  განსაკუთრებული პირობები იხილეთ ბმულზე:

www.loungekey.com/BasisBankPlatinum

ან ჩამოტვირთეთ The Lounge Key App და შექმენით თქვენი პროფილი.

www.loungekey.com

ლაუნჯში შესვლისას აუცილებელია მფლობელმა თან იქონიოს ბაზისბანკის Mastercard Platinum,  რომლის მეშვეობითაც მიიღებთ the Lounge Key Mastercard ის მომსახურებას.  

დაზღვევა
ბარათის მფლობელები ავტომატურად სარგებლობენ სამოგზაურო დაზღვევით, სადაზღვევო კომპანია უნისონის  24 საათიანი საერთაშორისო ასისტანტით. 

რაც მთავარია, პოლისის მისაღებად არ არის საჭირო დამატებით დროის ხარჯვა. მაქსიმალური კომფორტისათვის სადაზღვევო პოლისის გადაცემა ხდება Mastercard Platinum–თან ერთად.

ბარათის დაზღვევა

მეტი კომფორტისა და დაცულობისათვის Mastercard Platinum–ის მფლობელი ბარათზე არალეგალური ოპერაციის (ქარდ ფროდის) შემთხვევაში დაზღვეულია სადაზღვევო კომპანია ”უნისონი”–ის  მიერ. რაც ნიშნავს იმას, რომ Mastercard Platinum–ზე არსებული თანხები საიმედოდ არის დაცული.  იმ შემთხვევაში თუ ბარათიდან განხორციელდა არაავტორიზებული ოპერაცია ბარათის დაზღვევა აანაზღაურებს ზარალს.

ქარდ ფროდის დაზღვევის დეტალური პირობები იხილეთ ბმულზე:

დეტალურად


 Mastercard Platinum–ის ტარიფები


არა და

უფა

არა თადი ლუტა

მულტისავალუტო (ლარი, აშშ დოლარი, ევრო)

არა ლი მსახურ

250 ლარი

არარე მსახურ

250 ლარი

არაოქმბი და

2 წელი

არა განა

250 ლარი

დაბითი არ ზად

250 ლარი

არასწრაფო დაზა

შესაბამისი ბარათის წლიურ მომსახურებას + 50 ლარი

მიიმალურიშ

არ მოითხოვება

აღდი თა გა დღიუ იმიტტიდან

8000 აშშ დოლარი

აღდი თა გა დღიუ იმიტკის განყოფიბი

8000 აშშ დოლარი

(უღდ)

30 000 აშშ დოლარი

დღიური განაღდების ლიმიტის

ცვლილების საკომისიო (ერთი თვით )

10 ლარი

ში თას გღდბიმისი

 

აზისბკიში

უფასო

აგეკიში

უფასო

კის ბაში

2% მი. 7,5 ლარი

ში თს განადებისი

 

აზისბკირვისცე

უფასო

აგეკი სერვისცენტრში

2% მი 2 ლარი

ბირვნტში

2% მი. 17 ლარი

მისიაჭრო ობში

 

ადგლობრვი

უფა

შოის

უფა

სტ სიაშ 

 

ადგლობრვი სტოპ სი

უფასო

შოის სტ სი (ორი კრითრთ ში)

100 ლარი

ადმიისტრალი მისი

 

არაციული ოაფტიცენტი

32%

ამონაწერი საბარათე ანგარიშიდან

უფა

რაიის გარობიაფა

25 ლარი

დაზიალი არა გაოცვლა

250 ლარი

ული/დაკული არა გაოცვლა

250 ლარი

დაბითი სწრაფომსახურ

 

არასწრაფო ენ (არგრეთ)

385 ლარი

არასწრაფო განღდ (არგრეთ)

250 ლარი

ბარათზე ჩარიცხვის საკომისიო

ადგილობრივი მერჩანტებიდან - 0.5% ; საერთაშორისო მერჩანტებიდან - 1%

საბარათე ანგარიშიდან კლიენტის საკუთარი ფულადი სახსრების გადარიცხვის საკომისიო

ლარი: 0.07% მინ. 0.80 ლარი;

აშშ დოლარი: 0.2% მინ. 15 აშშ დოლარი, მაქსიმუმ 500 აშშ დოლარი 

ევრო: 0.2% მინ. 15 ევრო, მაქსიმუმ 500 ევრო

ჩინური იუანი: 0.2% მინ. 150 იუანი, მაქსიმუმ 2500 იუანი

გირვანქა სტერლინგი: 0,2 % მინ 15 გირვანქა სტერლინგი მაქსიმუმ 500 გირვანქა სტერლინგი

სხვა უცხოური ვალუტა:  0.2% მინ. 15 ევრო, მაქსიმუმ 500 ევრო ექვივალენტი

კლიენტის ანგარიშებზე შიდა საბანკო გადარიცხვები არის უფასო

ჯარიმა შეცდომით ჩარიცხული თანხით სარგებლობისათვის

გამოყენებული თანხის 0.05% ყოველ დღეზე

შენიშვნა: ჯარიმა დაირიცხება იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი თანხის შეცდომით ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაციის მიღებიდან 3 (სამი) დღის ვადაში არ დააბრუნებს თანხას

საკრედიტო ლიმიტი (საკრედიტო ლიმიტის ოდენობას განსაზღვრავს ბანკი და მითითებულია ხელშეკრულებაში)

ინდივიდუალური

საკრედიტო წლიური სარგებელი (საპროცენტო განაკვეთი)

წლიური 14%

საბარათე ანგარიშიზე არსებული საკრედიტო ლიმიტიდან თანხის განაღდების საკომისიო

0,2% მინიმუმ 0,2 ლარი

საბარათე ანგარიშიდან საკრედიტო ლიმიტის ფარგლებში თანხის გადარიცხვის  საკომისიო

საკრედიტო ლიმიტიდან გადარიცხვის საკომისიოს დამატებული თანხის განაღდების (საკრედიტო ლიმიტის) ლიმიტის ათვისების საკომისიო 0,2%, მინ 0,2 ლარი.


თანხის კონვერტაციის პირობები: 

*იმ შემთხვევაში, თუ ტრანზაქცია განხორციელებულია საბარათე ანგარიშის ვალუტ(ებ)ისაგან განსხვავებულ ვალუტაში, მაშინ მოხდება თანხის საბარათე ანგარიშიდან ჩამოჭრა კონვერტაციის გზით, საბარათე ანგარიშზე ტრანზაქციის ასახვის დღეს ბანკის მიერ დაწესებული კომერციული კურსით, ამასთან საქართველოს ფარგლებს გარეთ შესრულებული ტრანზაქციებისათვის ანგარიშსწორების ვალუტისაგან განსხვავებულ ვალუტებში (აშშ დოლარის, ევროსა და ჩინური იუანისგან (უნიონ ფეის შემთხვევაში)) კონვერტაციის კურსი დგინდება შესაბამისი საგადამხდელო სისტემის (“ვიზა“ (VISA), “მასტერქარდ“ (MasterCard), “იუნიონ ფეი” (Union Pay) მიერ. 

გამომდინარე იქიდან, რომ თანხის ჩამოჭრა ხდება კლიენტის მიერ ტრანზაქციის გატარებიდან რამოდენიმე დღის შემდგომ გასათვალისწინებელია, რომ დაბლოკვის დროს არსებული კურსი და საგადამხდელო სისტემის მიერ ტრანზაქციის დამუშავების დღეს არსებული კურსი შესაძლებელია იყოს განსხვავებული.

ანგარიშებს შორის ვალუტის კონვერტაცია ყოველთვის ხორციელდებ კონკრეტული დროისთვის მოქმედი კომერციული კურსის შესაბამისად.

Mastercard ვალუტის კურსები

ბანკის კომერციული კურსი

 *აგენტი ბანკები: 
·         თიბისი ბანკი
·         ვითიბი ბანკი
·         ჰალიკ ბანკი
·         ქართუ ბანკი 

 
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.