ტარიფები

მომსახურება

ტარიფები

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა, წარმოება და მომსახურება

ფიზიკური პირები

უფასო

იურიდიული პირები

უფასო

უმოქმედო კლიენტის ანგარიშების აღრიცხვის საკომისიოთვეში 1 ლარი პირველი 6 თვის განმავლობაში, თვეში 5 ლარი დამატებითი 6 თვით, თვეში 10 ლარი 12 თვის შემდეგ
ომსახურების პაკეტი ფიზიკური პირებისთვის                                1.5 ლარი
ბარათიუფასო
სმს ბანკიუფასო
ინტერნეტ ბანკიუფასო
ავტომატური გადარიცხვებისა და კომუნალური გადახდების სერვისიუფასო

ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვა

ლარი

უფასო

უცხოური ვალუტა

უფასო

ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვა

ფიზიკური პირი/იურიდიული პირი (ლარი)

0.07% მინ. 0.80 ლარი

უცხოური ვალუტა _ აშშ დოლარი

0.2% მინ. 15 აშშ დოლარი, მაქსიმუმ 500 აშშ დოლარი  

უცხოური ვალუტა _ ევრო

0.2% მინ. 15 ევრო, მაქსიმუმ 500 ევრო

უცხოური ვალუტა_ჩინური იუანი

0.2% მინ. 150 იუანი, მაქსიმუმ 2500 იუანი

უცხოური ვალუტა_გირვანქა სტერლინგი

0.2% მინ. 15 გირვანქა სტერლინგი, მაქსიმუმ 500 გირვანქა სტერლინგი

უცხოური ვალუტა _ სხვა

0.2% მინ. 15 ევრო, მაქსიმუმ 500 ევრო ექვივალენტი

შიდა საბანკო გადარიცხვები

უფასო

საბარათე ანგარიშიდან საკრედიტო ლიმიტის გადარიცხვაგადარიცხვის საკომისიოს + 4.5%, მინ 4.5 აშშ დოლარი

ანგარიშის გაუხსნელად (ლარი)

ლარი 0.1%, მინ.1 ლარი. 1500 ლარს ზევით თანხის (გარდა საბიუჯეტო გადარიცხვებისა) და უცხოური ვალუტის გადარიცხვის შემთხვევაში სავალდებულოა ანგარიშის გახსნა.

ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვის OUR ტარიფი
ფიზიკური პირი/იურიდიული პირი

აშშ დოლარი

გადარიცხვის ტარიფს დამატებული 20 აშშ დოლარი

ევრო, შვეიცარული ფრანკი, რუბლი, ჩინური იუანი

გადარიცხვის ტარიფს დამატებული 20 ევრო

ბრიტანული ფუნტი

გადარიცხვის ტარიფს დამატებული 20 გირვანქა სტერლინგი

იშვიათი ვალუტები

გადარიცხვის ტარიფს დამატებული 30 აშშ დოლარი

სესხის თანხის დაჩქარებული წესით მიღების საკომისიო60 ლარი

შესრულებული საგადასახადო დავალებების ანულირება

აშშ დოლარი

55 აშშ დოლარი

ევრო და სხვა ვალუტა

55 ევრო

ჩინური იუანი

150 ლარი

შესრულებული საგადასახადო დავალებაში ცვლილებების შეტანა

აშშ დოლარი

55 აშშ დოლარი

ევრო და სხვა ვალუტა

55 ევრო

ჩინური იუანი

150 ლარი

ჩარიცხული თანხის გატანა

ფიზიკური პირი - ლარი

0.2% მინ. 05 ლარი

ფიზიკური პირი - უცხოური ვალუტა

0.5% მინ. აშშ დოლარში – 1,2 ლარი, ევრო – 1.35 ლარი, ბრიტანული ფუნტი – 1.55 ლარი

ფიზიკური პირი - ჩინური იუანი

 2% მინ. 10 ლარი

ფიზიკური პირი - სხვა (CHF)

მინ. 2% ხაზინასთან შეთანხმებით

იურიდიული პირი - ლარი

0.2% მინ. 05 ლარი

იურიდიული პირი - უცხოური ვალუტა

0.5% მინ. აშშ დოლარში – 1,2 ლარი, ევრო – 1.35 ლარი, ბრიტანული ფუნტი – 1.55 ლარი

იურიდიული პირი - ჩინური იუანი

2% მინ. 10 ლარი

იურიდიული პირი - სხვა (CHF)

მინ. 2% ხაზინასთან შეთანხმებით

დაზიანებული უცხოური ვალუტის მიღების საკომისიო

3%

წვრილი ევროს კუპიურის მიღება (ქაღალდის ფული)

უფასო

შემოტანილი თანხის გატანა

ჩინური იუანი

 2% მინ. 10 ლარი

ყველა სხვა ვალუტაუფასო

ექსპრეს გზავნილები

თბილისი – თელავი

5 ლარი / აშშ დოლარში–10 ლარი, ევროში–15 ლარი, ბრიტანულ ფუნტში–15 ლარი

თელავი – თბილისი

5 ლარი / აშშ დოლარში–10 ლარი, ევროში–15 ლარი, ბრიტანულ ფუნტში–15 ლარი

თბილისი–ბათუმი

5 ლარი / აშშ დოლარში–10 ლარი, ევროში–15 ლარი, ბრიტანულ ფუნტში–15 ლარი

ბათუმი–თბილისი

5 ლარი / აშშ დოლარში–10 ლარი, ევროში–15 ლარი, ბრიტანულ ფუნტში–15 ლარი

ბათუმი–თელავი

5 ლარი / აშშ დოლარში–10 ლარი, ევროში–15 ლარი, ბრიტანულ ფუნტში–15 ლარი

თელავი–ბათუმი

5 ლარი / აშშ დოლარში–10 ლარი, ევროში–15 ლარი, ბრიტანულ ფუნტში–15 ლარი

თბილისი–ქუთაისი

5 ლარი / აშშ დოლარში–10 ლარი, ევროში–15 ლარი, ბრიტანულ ფუნტში–15 ლარი

თელავი-ქუთაისი

5 ლარი / აშშ დოლარში–10 ლარი, ევროში–15 ლარი, ბრიტანულ ფუნტში–15 ლარი

ბათუმი–ქუთაისი

5 ლარი / აშშ დოლარში–10 ლარი, ევროში–15 ლარი, ბრიტანულ ფუნტში–15 ლარი

ქუთაისი-თბილისი

5 ლარი / აშშ დოლარში–10 ლარი, ევროში–15 ლარი, ბრიტანულ ფუნტში–15 ლარი

ქუთაისი-ბათუმი

5 ლარი / აშშ დოლარში–10 ლარი, ევროში–15 ლარი, ბრიტანულ ფუნტში–15 ლარი

ქუთაისი–თელავი

5 ლარი / აშშ დოლარში–10 ლარი, ევროში–15 ლარი, ბრიტანულ ფუნტში–15 ლარი

საბანკო დოკუმენტები

საბანკო ოპერაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლის გაკეთება, სვიფტის გაცემა

5 ლარი

ამონაწერის გაცემა

უფასო

ამონაწერის გაცემა/ ორ წელზე მეტი ხანდაზმულობის

ვალუტის მიუხედავად ერთი ანგარიშიდან 10 ლარი

ცნობის გაცემა

10 ლარი

არქივიდან საბუთის აღდგება/დედნის ასლის გაკეთება

10 ლარი

დახურულ ანგარიშებზეცნობების/ამონაწერების გაცემა

20 ლარი

დოკუმენტური აკრედიტივები

ტარიფებთან დაკავშირებით გთხოვთ, დაუკავშირდით დოკუმენტური ოპერაციების ჯგუფს:

tradefinance@basisbank.com.ge

საერთაშორისო გარანტიები

ტარიფებთან დაკავშირებით გთხოვთ, დაუკავშირდით დოკუმენტური ოპერაციების ჯგუფს:

tradefinance@basisbank.com.ge

დოკუმენტური ინკასო

ტარიფებთან დაკავშირებით გთხოვთ, დაუკავშირდით 

დოკუმენტური ოპერაციების ჯგუფს:                                   

tradefinance@basisbank.com.ge

ელექტრონული საბანკო მომსახურება

ავტომატური გადარიცხვებისა და კომუნალური გადახდების სერვისი

3 თვის მომსახურება – 5 ლარი

"ბანკი – კლიენტი" (ინსტალირება)

40 ლარი

პირველი თვის მომსახურება

უფასო

მომსახურება (ყოველთვიურად)

20 ლარი

"ბანკი – კლიენტში"დამატებითი მომხმარებელი

თვეში 10 ლარი

"ბანკი – კლიენტის" მომსახურების აღდგენის საკომისიო40 ლარი

"ინტერნეტ ბანკი"

თვეში 1 ლარი

"ინტერნეტ ბანკში" დამატებითი ელ. მომხმარებელი
10 ლარი

"ინტერნეტ ბანკი" - საინფორმაციო პაკეტი

უფასო

SMS ბანკი

თვეში 0,4 ლარი

SMS ტოკენი

10 ლარი

მობაილ დიჯიპასის აქტივაციაფიზიკური პირი 10 ლარი, იურიდიული პირი  20 ლარი
დიჯიპას მოწყობილობის შეძენა 60 ლარი
ინტეგრაციის სერვისი BBAPIრეგისტრაცია  უფასო, ყოველთვიურად 5 ლარი

ტელებანკი მომსახურება

უფასო

მობაილ ბანკიუფასო

*199# ბანკი 

უფასო

კომუნალური გადახდები

კომუნალური გადარიცხვები ფილიალებიდან

უფასო-0.5 თეთრი
ენერგო პრო ჯორჯია-მინ. 0.5 ლარი/თანხის 0.3%
ჩინეთის საელჩო, ვიზის მოსაკრებელი 1 ლარი

კომუნალური გადარიცხვები და სხვა გადასახადები ინტერნეტბანკით, ტელებანკით

უფასო–0.5 თეთრი

(რეკურენტული) ავტომატური დავალება

კვარტალში 2 ლარი

მობილურ ოპერატორებზე ბალანსის შევსების საკომისიო

მაგთიკომი

გადახდილი თანხის 4%-ბანკის სერვისცენტრებში. 
უფასო-ბანკონლაინით

ჯეოსელი

გადახდილი თანხის 4%-ბანკის სერვისცენტრებში. 
უფასო-ბანკონლაინით

ბილაინი

გადახდილი თანხის 4%-ბანკის სერვისცენტრებში. 
უფასო-ბანკონლაინით


შენიშვნა:

სს „ბაზისბანკი“-ს კლიენტები, რომლებიც სარგებლობდნენ 2017 წლის 01 ივლისამდე არსებული სტანდარტული სატარიფო პაკეტით, კვლავინდებურად ისარგებლებენ აღნიშნული ტარიფებით.

განახლებულ სტანდარტულ სატარიფო პაკეტზე გადასვლის მსურველებმა უნდა მიმართონ სს „ბაზისბანკი“-ს ნებისმიერ სერვისცენტრს.


*გაცნობებთრომ შესაძლებელია გადარიცხვების წარმოება ქვემოთ ჩამოთვლილ ვალუტებშიდამატებითი ანგარიშების გახსნის გარეშეაშშ დოლარის ანგარიშიდან, ანუ ანგარიშიდან ჩამოიჭრება გადასარიცხი ვალუტის  ექვივალენტური თანხა აშშ დოლარში. 

ვალუტების ჩამონათვალი იხილეთ ქვემოთ:

BGN

ბულგარული ლევი

INR

ინდური რუპია

DKK

დანიური კრონი

NZD

ახალი ზელანდიური დოლარი

RSD

სერბიული დინარი

BYR

ბელორუსიული რუბლი

NOK

ნორვეგიული კრონი

LVL

ლატვიური ლატი

PLN

პოლონური ზლოტი

LTL

ლიტვური ლიტი

RON

რუმინული ლეი

AMD

სომხური დრამი

HUF

უნგრული ფორინიტი

KZT

ყაზახური ტენგე

SEK

შვედური კრონი

ZAR

სამხრეთ აფრიკული რანდი

CZK

ჩეხური კრონა

BRL

ბრაზილიური რიალი

CAD

კანადური დოლარი

MXN

მექსიკური პესო

AUD

ავსტრალიური დოლარი

ARS

არგენტინული პესო

EGP

ეგვიპტური ფუნტი

UYU

ურუგვაული პესო

TRY

თურქული ლირა

CLP

ჩილეს პესო

JPY

იაპონური იენი

QAR

ყატარული რიალი

AED

არაბთა გაერთიანებული საემიროების დირჰამი

HRK

ხორვატიული კუნა

ILS

ისრაული შეკელი

JOD

იორდანული დინარი

SGD

სინგაპურული დოლარი

MAD

მაროკული დირჰამი

KWD

ქუვეითური დინარი

BAM

ბოსნია და ჰერცოგოვინას  მარკა

CNY

ჩინური იუანი

KRW

სამხრეთ კორეული ვონი

HKD

ჰონგ კონგური  დოლარი

LBP

ლიბანური ფუნტი
 
 
Search
© 2011 ბაზისბანკი. ყველა უფლება დაცულია.